Education

u

Dyrygent Asimo

Technika

Japoński robot Asimo będzie dyrygować Orkiestrą Symfoniczną z Detroit.