efekt placebo

5

Fałszywa tabletka

Sekrety Nauki

Po zażyciu nawet nic niewartej tabletki organizm zaczyna wydzielać związki chemiczne, które...

5

Pozory leczą

Człowiek

Wystarczy pigułka z cukrem, zastrzyk z soli fizjologicznej, zwykłe rozcięcie i zaszycie skóry...