ekoterroryzm

5

Zabić naukowca!

Człowiek

Uczeni nie giną już dziś na stosach, za to łatwo mogą paść ofiarą zamachu.