enzymy

5

Wynalazki z probówki

Człowiek

Uczonym nie wystarcza już badanie występujących w przyrodzie stworzeń. Projektują nowe,...

y

Zwierzaku, lecz się sam

Przyroda

W razie potrzeby potrafi ą wykonać prosty zabieg chirurgiczny i zdezynfekować ranę. Wiedzą,...

u

Nowy rytm zegara biologicznego

Technika

Zegar biologiczny człowieka to umiejętność orientowania się w czasie, jaką posiada organizm...