faraon

u

Nowe znalezisko w Egipcie

Technika

Francuscy archeologowie pracujący w okolicach Kairu, w południowej części starożytnych nekropoli...

u

Egipcjanie leczyli się winem

Technika

Naukowcy z muzeum archeologii i antropologii University of Pennsylvania w starożytnych dzbanach...