farsa

u

Czym jest wodewil?

Technika

Wodewil, tak jak i operetka są to przedstawienia muzyczne wywodzące się z opery. Wodewil...