FOXO3A

u

Długowieczność

Technika

Istnieje gen długowieczności. W zeszłym roku grupa naukowców u długowiecznych Amerykanów...