funkcje komputera

5

Tłumacz statystyczny

Człowiek

Komputery przekładają już zdania z jednego języka na drugi na żywo, np. podczas rozmowy...