futurolodzy

5

Brednie przepowiednie?

Człowiek

Doświadczenia z przeszłości każą podejrzewać, że przewidywanie przyszłości nie ma przyszłości