G

u

Lawina informacji

Technika

Nowa sieć bezprzewodowa Ericssona ma przesyłać około stu megabajtów na sekundę.