Gard

u

Jak odstraszyć ptaki

Technika

Ptaki można odstraszyć z terenu małego lądowiska emitując ostrzegawcze krzyki zwierząt znane z...