genealogia

5

Narodowość w genach

Człowiek

Wygląd zupełnie się nie liczy, podobnie jak obywatelstwo czy rodzinna historia. Dziś uczeni...