gepard

u

Gepard w opałach

Technika

ONZ dołączyło do listy wymierających gatunków między innymi gepardy.