glony

y

Algi atakują Chiny

Przyroda

Obficie występujące glony mogą doprowadzić do wymarcia organizmy żyjące w wodach Morza Żółtego.

5

Wynalazki z probówki

Człowiek

Uczonym nie wystarcza już badanie występujących w przyrodzie stworzeń. Projektują nowe,...