gramatyka

5

Uniwersalna gramatyka gestów

Człowiek

W komunikacji niewerbalnej tracą swoje znaczenie wszelkie różnice kulturowe. Porozumiewanie się...