grid

5

Informacyjny potop

Człowiek

Nasza cywilizacja produkuje lawinowo rosnącą ilość danych. Jest ich już tak wiele, że...