hipoteza_świata_RNA

u

RNA unieśmiertelnione

Technika

Naukowcom z Scripps Research Institute po raz pierwszy udało się zsyntetyzować enzymy RNA,...