Homo_erectus

u

Chód naszych przodków

Technika

Najstarsze odbicia stóp należące do przodków współczesnego człowieka zostały przebadane przez...

u

Krępe panie Homo erectus

Technika

Sądząc po najnowszym znalezisku, przedstawicielki gatunku nazwanego człowiekiem wyprostowanym...