Hudson

u

Aukcja cudownego samolotu

Technika

Cudowny Airbus z rzeki Hudson, który wodował po zderzeniu z gęsiami, został wystawiony na sprzedaż.

u

Chemiczne fałszowanie

Technika

Pod wpływem chemikaliów obecnych w otoczeniu amerykańskie sikorki zaczynają źle śpiewać, przez...