humbak

u

Wieloryby uratowane

Technika

Ochotnicy z Hobart w Australii spróbowali uratować wieloryby, które wpłynęły na plażę i udało im...

y

Wielorybia mowa

Przyroda

Grupa biologów przeprowadziła badania nad zachowaniem wielorybów w warunkach naturalnych i...