indoeuropejski

u

Sędziwy język

Technika

Zespół badawczy z University of Reading doszukał się w języku angielskim słów, które — według...