inwazja

y

Inwazja

Przyroda

Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu, wyszły żaby, i pokryły ziemię egipską” (Ks. Wyjścia...