jamochłony

y

Nawigacja jamochłona

Przyroda

Kostkomeduzy bardzo dobrze widzą pod wodą, choć nie potrafią odróżniać kolorów