język_gestów

5

Pokaż, żeby wygrać

Człowiek

Wiele dyscyplin sportowych wymaga przekazywania informacji. Kłopot w tym, że nie zawsze na...