kalendarzowa

u

Mamy zimę

Technika

W najkrótszy dzien w całym roku rozpoczęła się astronomiczna zima, która potrwa trzy miesiące.