kapsyd

5

Vibrato wirusów

Człowiek

Impulsy światła laserowego o określonej częstotliwości mogą niszczyć białkową powłokę wirusa,...