Keylogger

u

Rekin na hasła

Technika

KeyShark zaczai się w porcie USB i stamtąd prześledzi, co się dzieje z klawiaturą.