kieszeń

u

Kieszeń na dyski

Technika

Dysk przenośny dobrze jest włożyć do odpowiedniej kieszeni, na przykład Easy Touch.