kieszonkowy

u

Kieszonkowy radar

Technika

Kieszonkowym radarem można zmierzyć prędkość wszystkiego, co się wokoło przemieszcza.