kim są

5

Kim są derwisze?

Człowiek

To członkowie religijnych bractw muzułmańskich powstałych w XI w. Ascetyczni derwisze kierują...