klej

5

Wynalazki z probówki

Człowiek

Uczonym nie wystarcza już badanie występujących w przyrodzie stworzeń. Projektują nowe,...

u

Jak pływają bakterie?

Technika

W odróżnieniu od człowieka, który podczas pływania może sterować swoim ciałem za pomocą rąk i...