konflikt między Arabami a Żydami

5

Mosty ponad podziałami

Człowiek

Gdy w międzynarodowych konfliktach zawodzą politycy, ścieżki porozumienia wydeptują filmowcy,...