korekta

u

Wyższy Mount Logan

Technika

Najwyższa kanadyjska góra urosła jeszcze o siedem metrów.