Kostaryka

5

Raj zrealizowany

Człowiek

Kostaryka – pomimo że nie ma własnej armii – stała się oazą spokoju w Ameryce Środkowej. Według...

u

Kostaryka wiatraków i tam

Technika

Prawie cała energia elektryczna zużywana w Kostaryce pochodzi ze źródeł odnawialnych.