krzywe Moritza

5

Made in Kopernik

Człowiek

Nie wszystko w warszawskim centrum nauki powstało w zagranicznych firmach. Blisko 40 eksponatów...