laboratorium badania kosmicznej choroby lokomocyjnej NASA Ames Research Center

5

Wymioty na kosmiczną skalę

Człowiek

Aby doświadczyć stanu nieważkości, oderwałam się od Ziemi wraz z grupą studentów badających...