Lego Logo

5

Przedszkola zamiast szkół

Człowiek

By wychować ludzi na kreatywnych myślicieli, najlepiej uczyć ich metodami typowymi dla...