liczyć zwierzęta

u

Jak policzyć ptaki?

Technika

Aby oszacować liczbę osobników wchodzących w skład populacji ptaków na określonym terytorium,...