linienie

u

Miękka skorupa kraba

Technika

Za pomocą zastrzyków lub specjalnych jadalnych granulek naukowcy zmuszą kraby do noszenia...