lis

y

Krajobraz po wściekliźnie

Przyroda

Akcja szczepienia lisów w Polsce doskonale zrealizowała założone cele. Z wielką szkodą dla przyrody