LiveSpeakR

u

Z iPoda boombox

Technika

Dołączane głośniki do iPoda lub iPhone'a mogą łatwo zmienić go w poręczny zestaw grający.