lwy workowate

y

Dużym już dziękujemy

Przyroda

Nie tylko zwierzęta, ale nawet bakterie zmniejszają rozmiary w obecności człowieka