Maciej

5

Potęga opowieści

Człowiek

Nie potrzeba leków, elektrowstrząsów ani operacji neurochirurgicznej. Działanie mózgu może...