marsjanie

5

Wykopać tych Marsjan

Człowiek

Misja sondy Phoenix będzie przełomem. Jeśli jej aparatura wykryje ślady marsjańskiego...