Mathias

5

Małpie planowanie

Człowiek

Szwedzcy uczeni twierdzą, że małpy człekokształtne potrafią planować podobnie jak ludzie.