Medicine

u

Orzechy i alergie

Technika

Codzienne jedzenie orzechów przez ciężarne może spowodować wystąpienie astmy u ich dzieci.