meszka

u

Aby komar nie bolał

Technika

To niewielkie urządzenie pozwoli zapomnieć o swędzeniu, gdy ukąsi komar.