metoda wydobywcza

5

Wydobycie ropy naftowej

Człowiek

Kończące się rezerwy lądowych złóż ropy zmuszają do poszukiwania ich pod dnem morskim