Michael S. Gazzanigi

5

Ludzka rzecz

Człowiek

Dlaczego człowiek zaczął uprawiać sztukę? Neuronauka przekonuje, że wybuch zdolności...