Michigan

u

Statek towarowy bez balastu

Technika

Fizycy z Uniwersytetu Michigan pod kierownictwem Michaela Parsonsa opracowali projekt statku...